20120627

charlotteDzień spędzony na piciu kawy, odkrywaniu starych smaków na nowo i długich rozmowach z przyjaciółmi. Świeże pieczywo z najsłodszą czekoladą w okolicy, kawa łagodząca słodycz i gwar dookoła. Ciepła atmosfera panująca we wnętrzu zmusza słońce do wyjścia zza chmur.
Ostatnim czasem szukam inspiracji w książkach.Letnie noce otwierają szerzej oczy wyobraźni.Odnajduję się doskonale w książkach, modzie, muzyce, poezji, winie, sztuce i moich muzach. Więc może wróci do mnie kreatywność we własnej twórczości?

\

I spend all day on drinking coffee, discovering new/old flavors and on long conversations with friends. Fresh bread with the sweetest chocolate, milky coffee and nice hum around. Warm atmosphere in the cafe makes sun to leave the  clouds behind it.
Last time I'm looking for inspiration in books. Summer nights open wider eyes of imagination. I found myself in books, fashion, music, poetry, wine, art and my muses. 
maybe creativity will come back to me?


"(...) bo dla mnie prawdziwymi ludźmi są szaleńcy ogarnięci szałem życia, szałem rozmowy, chęcią zbawienia, pragnący wszystkiego naraz, ci, co nigdy nie ziewają, nie plotą banałów, ale płoną, płoną, płoną, jak bajeczne race eksplodujące niczym pająki na tle gwiazd, aż nagle strzela niebieskie jądro i tłum krzyczy "ooo!" "
On the road- Jack Kerouac


“the only people for me are the mad ones, the ones who are mad to live, mad to talk, mad to be saved, desirous of everything at the same time, the ones who never yawn or say a commonplace thing, but burn, burn, burn like fabulous yellow roman candles exploding like spiders across the stars.” 
 On the road- Jack Kerouac

3 komentarze:

hello. Every opinion is appreciated. thank you for your spending your time here.
Have a lovely day.