20110831

Jimmy won't you please come home

 Nie zaczynam po raz pierwszy. Pierwsza i najważniejsza sprawa:
Jim Morrison. Kocham Cię, mój drogi.

Nie wiem jak się przywitać, nie lubię powitań. Zapoznaj się zatem miły przybyszu ze słowami najpiękniejszego człowieka we wszechświecie.  Są mądre i mało znane... zapraszam.
"Myślę że, no wiesz, lubię pieniądze ponieważ.... Zawsze, zawsze mówiłem że... pieniądz pokona dusze za każdym razem. Nie tylko to... Jest to forma komunikacji a po za tym... Jeżeli, jeżeli ty... Jeżeli ty napotkasz szczęście i zgarniesz trochę pieniędzy, prawda, to myślę że powinieneś je zachować przeznaczając je na twórcze przedsięwzięcie... od razu gdy wejdziesz w ich posiadanie, no wiesz, nie idź by kupić pęk diamentowych pierścionków i różnych rzeczy, ale przeznacz to na twórcze przedsięwzięcie, które stworzy nowe rzeczy i to nie może się nie udać.. [taśma stopuje]..Czy masz do mnie jeszcze kilka błyskotliwych pytań?"

(tłumaczenie moje własne, może kuleć miejscami)

                                                                    \\\

 I didn't start first time. First and the most important thing:
Jim Morrison. I love you my dear.

I don't how to welcome, I just don't like welcomes. Nice stranger please take therefore the words of the most beautiful man in the universe. They are wise and rarely known... Feel free to read it.
" I think, you know, I dig money because ... I've always, I've always said this... money does beat soul every time.  Not only that... It's a form of communication and besides that... If, if you have ... if you run into some good luck and you get some money, right, then I think you should just keep pouring it back into creative ventures ... just as soon as you get it, you know, don't go out and buy a bunch of diamond rings and stuff, you know, but pour it back into creative ventures, you know, that are creating new things and you can't ever go wrong, you know... [tape stops] ...Do you have any more scintillating questions to ask me?  "   

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

hello. Every opinion is appreciated. thank you for your spending your time here.
Have a lovely day.